V-One Travel » Đài Loan
256 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City
info@dulichv-one.vn
028.39300245 - 028.39300246
default-logo
Slide background

Khởi hành 03/11

10.880.000

Slide background

Khởi hành 01.12

10.888.000

Slide background

Khởi hành 22.12

10.888.000

Slide background

Khởi hành 10/03 (Vietnam Airlines)

11.880.000

Slide background

11.880.000

Khởi hành 17/03 (Vietnam Airlines)

Cùng V-One khám phá đảo ngọc Đài Loan

DU LỊCH ĐÀI LOAN – THÁNG 01 – VIETNAM AIRLINES

4 ngày 4 đêm
 • KHỞI HÀNH 06/01
 • DẠO THUYỀN HỒ NHẬT NGUYỆT ĐÀM
 • DU NGOẠN CỬU PHẦN - THẬP PHẦN XINH ĐẸP
 • KHÁM PHÁ PHẬT QUANG SƠN TỰ NỔI TIẾNG TẠI CAO HÙNG
 • THAM QUAN LONG HỔ THÁP
 • TRẢI NGHIỆM LÀM BÁNH DỨA TRUYỀN THỐNG ĐÀI LOAN
 • CHỤP HÌNH THÁP TEIPEI 101
Book Now!
11.880.000

DU LỊCH ĐÀI LOAN – THÁNG 10 – VIETNAM AIRLINES

4 ngày 4 đêm
 • KHỞI HÀNH 07/10
 • DẠO THUYỀN HỒ NHẬT NGUYỆT ĐÀM
 • DU NGOẠN CỬU PHẦN - THẬP PHẦN XINH ĐẸP
 • KHÁM PHÁ PHẬT QUANG SƠN TỰ NỔI TIẾNG TẠI CAO HÙNG
 • THAM QUAN LONG HỔ THÁP
 • TRẢI NGHIỆM LÀM BÁNH DỨA TRUYỀN THỐNG ĐÀI LOAN
 • CHỤP HÌNH THÁP TEIPEI 101
Book Now!
11.880.00010.600.000

DU LỊCH ĐÀI LOAN – THÁNG 12

5 ngày 5 đêm
 • KHỞI HÀNH 01/12, 15/12, 22/12
 • DẠO THUYỀN HỒ NHẬT NGUYỆT ĐÀM
 • DU NGOẠN CỬU PHẦN - THẬP PHẦN XINH ĐẸP
 • KHÁM PHÁ PHẬT QUANG SƠN TỰ NỔI TIẾNG TẠI CAO HÙNG
 • THAM QUAN LONG HỔ THÁP
 • TRẢI NGHIỆM LÀM BÁNH DỨA TRUYỀN THỐNG ĐÀI LOAN
 • CHỤP HÌNH THÁP TEIPEI 101
Book Now!
10.888.000

DU LỊCH ĐÀI LOAN – THÁNG 11

5 ngày 5 đêm
 • KHỞI HÀNH 03/11, 17/11
 • DẠO THUYỀN HỒ NHẬT NGUYỆT ĐÀM
 • DU NGOẠN CỬU PHẦN - THẬP PHẦN XINH ĐẸP
 • KHÁM PHÁ PHẬT QUANG SƠN TỰ NỔI TIẾNG TẠI CAO HÙNG
 • THAM QUAN LONG HỔ THÁP
 • TRẢI NGHIỆM LÀM BÁNH DỨA TRUYỀN THỐNG ĐÀI LOAN
 • CHỤP HÌNH THÁP TEIPEI 101
Book Now!
10.888.000

DU LỊCH ĐÀI LOAN – THÁNG 10

5 ngày 5 đêm
 • KHỞI HÀNH 06/10, 20/10
 • DẠO THUYỀN HỒ NHẬT NGUYỆT ĐÀM
 • DU NGOẠN CỬU PHẦN - THẬP PHẦN XINH ĐẸP
 • KHÁM PHÁ PHẬT QUANG SƠN TỰ NỔI TIẾNG TẠI CAO HÙNG
 • THAM QUAN LONG HỔ THÁP
 • TRẢI NGHIỆM LÀM BÁNH DỨA TRUYỀN THỐNG ĐÀI LOAN
 • CHỤP HÌNH THÁP TEIPEI 101
Book Now!
10.888.000

DU LỊCH ĐÀI LOAN – THÁNG 09

5 ngày 5 đêm
 • KHỞI HÀNH 08/09, 15/09
 • DẠO THUYỀN HỒ NHẬT NGUYỆT ĐÀM
 • DU NGOẠN CỬU PHẦN - THẬP PHẦN XINH ĐẸP
 • KHÁM PHÁ PHẬT QUANG SƠN TỰ NỔI TIẾNG TẠI CAO HÙNG
 • THAM QUAN LONG HỔ THÁP
 • TRẢI NGHIỆM LÀM BÁNH DỨA TRUYỀN THỐNG ĐÀI LOAN
 • CHỤP HÌNH THÁP TEIPEI 101
Book Now!
10.888.000

DU LỊCH ĐÀI LOAN – THÁNG 08

5 ngày 5 đêm
 • KHỞI HÀNH 11/08, 18/08
 • DẠO THUYỀN HỒ NHẬT NGUYỆT ĐÀM
 • DU NGOẠN CỬU PHẦN - THẬP PHẦN XINH ĐẸP
 • KHÁM PHÁ PHẬT QUANG SƠN TỰ NỔI TIẾNG TẠI CAO HÙNG
 • THAM QUAN LONG HỔ THÁP
 • TRẢI NGHIỆM LÀM BÁNH DỨA TRUYỀN THỐNG ĐÀI LOAN
 • CHỤP HÌNH THÁP TEIPEI 101
Book Now!
12.888.000

DU LỊCH ĐÀI LOAN – THÁNG 07

5 ngày 5 đêm
 • KHỞI HÀNH 07/07, 21/07, 28/07
 • DẠO THUYỀN HỒ NHẬT NGUYỆT ĐÀM
 • DU NGOẠN CỬU PHẦN - THẬP PHẦN XINH ĐẸP
 • KHÁM PHÁ PHẬT QUANG SƠN TỰ NỔI TIẾNG TẠI CAO HÙNG
 • THAM QUAN LONG HỔ THÁP
 • TRẢI NGHIỆM LÀM BÁNH DỨA TRUYỀN THỐNG ĐÀI LOAN
 • CHỤP HÌNH THÁP TEIPEI 101
Book Now!
12.888.000
12
Skip to toolbar